வியாழன், 30 ஏப்ரல், 2020

தமிழக அரசின் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு:- வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள தமிழர்கள் தாயகம் திரும்ப www.nonresidenttamil.org என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம் #CoronaVirus | #Covid_19india

http://www.nonresidenttamil.orgதமிழக அரசின் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு:- வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள தமிழர்கள் தாயகம் திரும்ப www.nonresidenttamil.org என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம்
#CoronaVirus | #Covid_19india
best links in tamil
More than a Blog Aggregator

0 கருத்துகள்: