திங்கள், 12 செப்டம்பர், 2016

செப்.13---இந்த நாள்..?

செப்-13.இஸ்லாமிய மக்களின்...பக்கிரீத் பண்டிகை..மலையாள மக்களின் ஓணம் பண்டிகை.. இனிய உற்சாகத்துடன்  விழாக்காணும் மக்களை கொங்கு தமிழர் கட்சியின் சார்பில் வாழ்த்துகிறோம்...

பக்கிரீத் பண்டிகையால் ஆடு வளர்க்கும் விவசாயப்பெருமக்களான நாம் வருவாய் பெறும் நாளாகும்..

ஓணம் பண்டிகையால் பூ மற்றும் காய் உற்பத்தி செய்யும் விவசாய பெருமக்களான நாம் பெரிதும்
பயன்பெறும் நாளாகும்..

இவ்விழாவில் புதுத்துணிகளை மக்கள் அணிவதன் மூலம் ..நமது நெசவாளிகளின் வருவாய் பெறுகும் நேரம்...

அதனால் மீண்டும் ஒருமுறை விழாக்காணும் மக்களை வாழ்த்துவோம்..

இவன்:-
டி.கே.தீரன்சாமி,மாநில அமைப்பாளர்,
கொங்கு தமிழர் கட்சி,
செயல் உறுப்பினர்,தமிழர் தனிப்படை..
best links in tamil
More than a Blog Aggregator

ஞாயிறு, 11 செப்டம்பர், 2016

நம்மை ஆளும் நவக்கிரகங்களை மாற்ற முடியுமா ...?

நமது முன்னோர்களின் மரபணுக்கள்..நவக்கிரகங்களின்
கட்டமைப்பாக..நமது எண்ணங்கள் என்ற விதியை
விதிக்கிறது.அந்த விதி நமது வாழ்வின் இன்பமாமவும்
துன்பமாகவும் செயல்படுகிறது.

இது இயற்கையின் ஒழுங்குமுறை சட்டமாகும்...நம்மை நாடும்
கெட்ட விதிகளை மாற்ற முடியுமா..?

முடியும்..நிச்சயமாக மாற்ற முடியும்...எப்படி?
நமது எண்ணங்களை மாற்றினால்..அதாவது                                                                                            நாளும்..பொழுதும்..வினாடியும் நல்ல எண்ணங்களை உள் வாங்கினால் நல்ல (விதி) செயல்கள் விளைந்து...வாழ்வில் இன்பம்  மலரும்...

இவன்:-
டி.கே.தீரன்சாமி,தேசியஅமைப்பாளர்,
கொங்கு தமிழர் கட்சி,
செயல் உறுப்பினர்,தமிழர் தனிப்படை.
best links in tamil
More than a Blog Aggregator

மாவீரன்.மகாகவி நினைவு தினம்....

செப்.11 இன்று
உழவுக்கும்,தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம்-வீணில்
உண்டு கழிப்போரை நிந்தனை செய்வோம்...என்று முழங்கிய
மாவீரன்.மகாகவி.பாரதியாரின் நினைவு தினம்...
மகாகவிக்கு நமது கொங்கு தமிழர் கட்சி மற்றும்
தமிழர் தனிப்படையின் சார்பில் வீரவணக்கத்தை சமர்பிப்போம்...
இவன்:-
டி.கே.தீரன்சாமி,தேசிய அமைப்பாளர்,
கொங்கு தமிழர் கட்சி
செயல் உறுப்பினர, தமிழர் தனிப்படை.
best links in tamil
More than a Blog Aggregator