செவ்வாய், 2 செப்டம்பர், 2014

தீரன்சின்னமலையின்-209-வது நினைவுதினம்.கொங்கு தமிழர் கட்சியின் தேசிய அமைப்பாளர் டி.கே,தீரன்சாமி தலைமையில் வீர வணக்கம்!

03-08-2014 இந்திய சுதந்திரப்போராட்ட மாவீரன் வீரவணக்கம் இரத்தினம் தீரன்சின்னமலையின் 209-நினவு தின- நிகழ்ச்சி கொங்கு தமிழர் கட்சி ,தீரன்சின்னமலை தொழிற்சங்கப்பேரவையின் சார்பில் அதன் தேசிய அமைப்பாளர் டி.கே.தீரன்சாமி தலைமையில் அனுசரிக்கப்பட்டது.
best links in tamil
More than a Blog Aggregator