ஞாயிறு, 4 செப்டம்பர், 2016

செப்டம்பர்-5-இந்த நாளின் சிறப்பு.....

5-9-16,இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி,இந்தியாவின் முதல் ஜனாதிபதிடாக்டர்.இராதகிருஷ்ணன்.பிறந்தநாள்,
சுதந்திரப்போராட்ட மாவீரன்,கப்பலோட்டிய தமிழன் வ.வூ.சி பிந்தநாள்,புனிதர் அன்னைதெரசா நினைவுநாள்....என்று இந்த நாள் இந்த வருடத்தின் மிகச்சிறந்த நாளாகும்....

இவன்:-டி.கே.தீரன்சாமி,தேசிய அமைப்பாளர்,கொங்கு தமிழர் கட்சி மற்றும்
செயல் உறுப்பினர் தமிழர் தனிப்படை (வெளிமாநிலவாழ் தமிழர்களின் பாதுகாப்புகளம்)
best links in tamil
More than a Blog Aggregator