வியாழன், 1 செப்டம்பர், 2016

எண்ணங்கள்

நமது எண்ணங்கள்..என்னும் சிற்பி
நமது வாழ்க்கை என்னும் சிலையை செதுக்குகிறது.

நமது வாழ்வின் எல்லா நிலைகளும்..நமது எண்ணங்களின்
நிகழ்வாக நிற்கிறது...

அது..இன்பமாக..துன்பமாக..எதுவானலும்
நாம் முன்பு எண்ணிய..எண்ணங்களே..காரணமாகும்
best links in tamil
More than a Blog Aggregator

0 கருத்துகள்: