வெள்ளி, 2 செப்டம்பர், 2016

எண்ணங்கள்_2

எண்ணங்களை நாம் எண்ணியவுடன்...அதன் இலக்கை
தாக்கும்..வல்லமையுடையது...

இலக்கை தாக்கிய எண்ணங்கள்...திருப்பி எய்த இடத்தையே
தாக்கும் வல்லமையுடையது...

நல்ல எண்ணங்களை எய்தால்..நல்ல  இலக்கையே
நாம் திரும்பப் பெறமுடியும்...

பிறரை அழிக்கும் எண்ணங்களை எய்தால்...
நம்மை அழிக்கும் எண்ணங்களை நாம் திரும்பப் பெறமுடியம்...
best links in tamil
More than a Blog Aggregator

0 கருத்துகள்: