வெள்ளி, 4 நவம்பர், 2016

எண்ணங்கள்-5

எண்ணங்கள்-5
♦♦♦♦♦♦♦♦

நமது மனமும்.மனதில் எழக்கூடிய
எண்ணங்களும் நமது வாழ்வின்
நிகழ்வுகளை தீர்மானிக்கின்றன.

இன்று நம் முன் விரிந்துள்ள எண்ணற்ற
அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு மூலதனம் எது? தனிமனித மனதில்
இடைவிடாது உருவேற்றிய மந்திரங்கள்தான் (எண்ணங்கள்தான்)

அறிவியலால் சாதிக்கமுடிந்ததை
மனதில் எழும் எண்ணங்களால்
சாதிக்க முடியுமா.? முடியும்.!

நல்ல எண்ணங்களை மனதில்
உருவேற்றுங்கள்..!வெற்றிகரமான
பலன்கள் உங்கள் முன்னே
விரிந்து நிற்கும்..! செய்து பாருங்கள்
வெற்றி நிச்சயம்..!

நல்ல எண்ணங்களை உள் வாங்குவோம்.!
நாளும் நலமுடன் நல வாழ்வு
வாழ்வோம்..!

இவன்;-

டி.கே.தீரன்சாமி,
தேசிய அமைப்பாளர்,
கொங்கு தமிழர் கட்சி
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦,
செயல் உறுப்பினர்.
தமிழர் தனிப்படை.
(வெளிமாநில வாழ் தமிழர்களின்
பாதுகாப்புக்களம்)
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
theeranchinnamalai.blogspot.in
best links in tamil
More than a Blog Aggregator

0 கருத்துகள்: