வியாழன், 3 நவம்பர், 2016

எண்ணங்கள்-4

பணத்தைப்பற்றி சிந்தித்தால்..!
பணம் கிடைக்கும்..!

வறுமையைப்பற்றி சிந்தித்தால்..!
வறுமை கிடைக்கும்..!

நல்லவர்களைப்பற்றி நினைத்தால்..!
நல்லவர்களின் நட்பு கிடைக்கும்..!

தீயவர்களைப்பற்றி நினைத்தால்..!
தீயவர்களின நட்பு கிடைக்கும்..!

மற்றானை கெடுக்க நினத்தால்..!
நமக்கு கெடுதல் வந்து சேரும்..!

நல்ல எண்ணங்களை உள் வாங்குவோம்.!
நாளும் நலமுடன் நல வாழ்வு
வாழ்வோம்..!

இவன்;-

டி.கே.தீரன்சாமி,
தேசிய அமைப்பாளர்,
கொங்கு தமிழர் கட்சி
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦,
செயல் உறுப்பினர்.
தமிழர் தனிப்படை.
(வெளிமாநில வாழ் தமிழர்களின்
பாதுகாப்புக்களம்)
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
theeranchinnamalai.blogspot.in
best links in tamil
More than a Blog Aggregator

0 கருத்துகள்: