திங்கள், 12 செப்டம்பர், 2016

செப்.13---இந்த நாள்..?

செப்-13.இஸ்லாமிய மக்களின்...பக்கிரீத் பண்டிகை..மலையாள மக்களின் ஓணம் பண்டிகை.. இனிய உற்சாகத்துடன்  விழாக்காணும் மக்களை கொங்கு தமிழர் கட்சியின் சார்பில் வாழ்த்துகிறோம்...

பக்கிரீத் பண்டிகையால் ஆடு வளர்க்கும் விவசாயப்பெருமக்களான நாம் வருவாய் பெறும் நாளாகும்..

ஓணம் பண்டிகையால் பூ மற்றும் காய் உற்பத்தி செய்யும் விவசாய பெருமக்களான நாம் பெரிதும்
பயன்பெறும் நாளாகும்..

இவ்விழாவில் புதுத்துணிகளை மக்கள் அணிவதன் மூலம் ..நமது நெசவாளிகளின் வருவாய் பெறுகும் நேரம்...

அதனால் மீண்டும் ஒருமுறை விழாக்காணும் மக்களை வாழ்த்துவோம்..

இவன்:-
டி.கே.தீரன்சாமி,மாநில அமைப்பாளர்,
கொங்கு தமிழர் கட்சி,
செயல் உறுப்பினர்,தமிழர் தனிப்படை..
best links in tamil
More than a Blog Aggregator

0 கருத்துகள்: