திங்கள், 20 அக்டோபர், 2014

அம்மா வருக!..அம்மா வருக!..இதயதெய்வம் அம்மா வருக!.வாழ்த்துப்பா..

அம்மா வருக!..அம்மா வருக!..இதயதெய்வம் அம்மா வருக!..
அம்மா வருக!..அம்மா வருக!..மனிததெய்வம் அம்மா வருக!..

சின்னம்மா வருக!..சின்னம்மா வருக!..சிங்கம்போல வருக!..
எங்கள் முதல்வர் அம்மா!..வருக!..மக்கள் முதல்வர் அம்மா வருக!...
 

புரட்சித்தலைவி அம்மா வருக!..பொங்கும் கடலாய் அம்மா..வருக!..
சுழலும் புயலாய் அம்மா வருக!..பாயும்புலியாய் அம்மா வருக!..


அனலும் நெறுப்பாய் அம்மா வருக!..ஆதவன் ஒளியாய் அம்மா வருக!..
அரியணையேர அம்மா வருக!..ஆட்சிசெலுத்த அம்மா வருக!..
வாழும் தெய்வம் அம்மா வருக!..

இவன்:-டி.கே.தீரன்சாமி
தேசிய அமைப்பாளர்,
கொங்கு தமிழர் கட்சி,
best links in tamil
More than a Blog Aggregator

0 கருத்துகள்: